Với hơn 8 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh và 2 năm tu nghiệp tại Trung Quốc, Bác sĩ Nguyễn Thái Bảo là người được trực tiếp tiếp nhận nhiều trường phái trị bệnh từ những thầy thuốc Trung Quốc như: giáo sư Vương Kỳ - Viện sĩ Quốc Y Đại sư, giáo sư Dương Trụ Liên, giáo sư Trương Phong… Không chỉ vậy, Bác sĩ Bảo là người có thế mạnh về dược liệu và các phương pháp vật lý trị liệu hỗ trợ bệnh nhân.