MÁY ĐIỀU TRỊ SIÊU ÂM KẾT HỢP ĐIỆN XUNG

Liên hệ

Mô tả

Model: KOMBY

Xuất xứ: Ý

Thiết bị điều trị kết hợp. Phần siêu âm điều trị 1&3 MHz và Phần điện trị liệu 2 kênh độc lập với 31 dạng sóng

Thông số kỹ thuật

Phần điện trị liệu:

– Lập trình thời gian điều trị : Lên tới 60 phút

– Hoạt động: Trung tần/ Thấp  tần

– Dạng sóng :25

– Đầu ra: 02 đầu độc lập

Phần siêu âm

– Lập trình thời gian điều trị : Lên đến 30 phút

– Tần số phát : 1 MHz và 3 MHz

– Đầu ra: 01

Phần kết hợp

– Lập trình thời gian điều trị : Lên tới 99 phút

– Loại dòng điều trị:Trung tần/ Thấp tần

– Giao thức có thể lưu trữ: 20

– Đầu ra: 02 đầu ra độc lập

Cấu hình

Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm :

– Cáp nguồn                                       : 01 cái

– Sách hướng dẫn sử dụng               : 01 cái

– Điện cực 6 x 8 cm                          : 04 cái

– Đầu phát siêu âm 1/ 3mHz 5cm2   : 01 cái

– Cáp đầu ra                                       : 01 cái

– Thẻ thông minh                              : 01 cái

Album Ảnh